Parafialny Zespół Caritas
Redaktor: Administrator   
28.02.2007.

Biuro parafialne czynne w czwartki od godz. 17.00 do godz. 18.00

GRONO WSPIERAJĄCYCH UBOGICH przekazuje "Dar Serca" - zdeklarowaną miesięczną finansową pomoc dla najuboższych w ostanią niedzielę miesiąca, po każdej Mszy Św.

INICJATYWA: "POMAGAJMY SOBIE" - parafialna akcja PZC. Zadaniem tej inicjatywy jest stworzenie parafialnego banku informacji o darach, trwałych dobrach materialnych już niepotrzebnych, a będących jeszcze w bardzo dobrym stanie, które chcemy bezpłatnie przekazać innym osobom. Caritas parafialna nie tworzy magazynu darów, ale jedynie spis darów, które pragniemy przekazać osobom potrzebującym. Zgłoszenia przyjmujemy w biurze Caritas.  

 

Zmieniony ( 28.02.2007. )