Księża pracujący w parafii
Redaktor: Administrator   
28.02.2007.

PROBOSZCZ

ks. mgr Krzysztof Kwaśnik (22.12.2014 r.)
tel. +48 68 363 40 00

WIKARIUSZE

ks. mgr Łukasz Jurkowski (22.08.2014 r.)

 ks. mgr Mariusz Słaboń (25.08.2016 r.)

 

REZYDENCI

ks. Wiesław RYNKIEWICZ

 

 

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE

+ ks. mgr kan. Tadeusz KLESZCZ (01.07.1980 - 22.08.2001)

ks. lic. Andrzej TYMCZYJ (23.08.2001 - 30.06.2005)

+ ks. Jan POŹNIAK (01.07.2005 - 24.10.2014)


 

POWO£ANIA KAPŁAŃSKIE Z PARAFII

 1. ks. Edward BISKUPSKI

 2. ks. Adam PAWŁOWSKI

 3. ks. Rafał ZENDRAN

 4. ks. Stanisław KLICH

 5. ks. Marek SZYMAŃSKI

 6. ks. Tomasz GROCHOWSKI

 7. ks. Adam FIRAK

 8. ks. Marcin KUPERSKI

 9. o. Łukasz POPKO OP

 10. ks. Grzegorz KUPERSKI

 11. ks. Artur GRZEŚKO

 12. ks. Patryk ZAWIŚLAK 

KAPŁANI PRACUJĄCY W LATACH 1980 - 2016

 1. ks. Jan JURUŚ

 2. ks. Zbigniew OLENDER

 3. + ks. Marek NIEMCZYK

 4. ks. Paweł STRYJEWSKI

 5. ks. Antoni ŁATKA

 6. ks. Marek CZERNIAWSKI

 7. ks. Gabriel STOŻEK

 8. ks. Andrzej ROSZAK

 9. + ks. Zygmunt CZEPIRSKI

 10. ks. Stanisław SZURA

 11. ks. Jerzy ŚLUSARCZYK

 12. ks. Jacek WOŹNY

 13. + ks. Jan MAZIEJ

 14. ks. Marek BODZIONY

 15. ks. Piotr WALTER

 16. ks. Sławomir GRAMZA

 17. ks. Mirosław BACHMAN

 18. + ks. Zygmunt KOWALCZUK

 19. ks. Marek DYKA

 20. ks. Janusz DRGAS

 21. ks. Jarosław BAGIŃSKI

 22. ks. Ziemowit KATULSKI

 23. ks. Tomasz TRĘBACZ

 24. ks. Rafał SZKURDŹ
 25. ks. Andrzej MATERYŃSKI 

 26. ks.  Łukasz ŁASZKIEWICZ

 27. ks. Przemysław ŻURAKOWSKI

 28. ks. Marcin MAJEWSKI

 29. ks. Jerzy NAJDEK

 30. ks. Mateusz POBIHUSZKA

Zmieniony ( 03.06.2017. )