Modlitwa o beatyfikację bpa Pluty
30.09.2010.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
BPA WILHELMA PLUTY

Wszechmogący Wieczny Boże w Trójcy Jedyny,prosimy Ciebie wynieś na ołtarze Sługę Twojego Biskupa Wilhelma Plutę, 

który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu Ludowi Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa zatroskanego o zbawienie ludzi i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich. Niech przykład Jego miłości z Ciebie Boże czerpanej i w Tobie dawanej bliźnim, będzie światłem dla nas i następnych pokoleń. Za wstawiennictwem Sługi Twego Biskupa Wilhelma Pluty udziel nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Zmieniony ( 01.10.2010. )