Help!
21.10.2017.
Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach
Advertisement
Start arrow Kancelaria

Menu główne
Start
Aktualności
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Poczta
Wejście
Galeria
Galeria
Gościmy
Liczba odwiedzin

Kancelaria PDF Drukuj Email
Oceny: / 34
KiepskiBardzo dobry 
Redaktor: Administrator   
01.03.2007.

Kancelaria parafialna czynna:

 we wtorki i w  czwartki od godz. 16.00 do 17.00
w soboty od godz. 12.00 do godz. 13.00

Msze Św. prosimy zamawiać w kancelarii lub w zakrystii po Mszy Św.

Sprawy związane z pogrzebem w godzinach czynności kancelarii po Mszy Św. rannej lub wieczornej.


Poradnia dla narzeczonych czynna:

w I wtorek miesiąca od godz. 18.00 do godz. 19.00 

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych
i katolickiego pogrzebu
CHRZEST

1. Akt urodzenia dziecka (odpis);
2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
3. dane o Rodzicach Chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, adres zamieszkania);
4. zaświadczenie z parafii zamieszkania Rodziców Chrzestnych o zdolności do pełnienia funkcji Rodzica Chrzestnego oraz zaświadczenie o bierzmowaniu.

Rodzice dziecka oraz Rodzice Chrzestni, jeżeli nie ma temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty.

 

MAŁŻEŃSTWO

1. Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
2. dowody osobiste;
3. ostatnie świadectwo katechizacji;
4. świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu);
5. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
6. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

POGRZEB KATOLICKI

1. Akt zgonu.

 

 

Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące powyższych posług religijnych.

CHRZESTNI

 

Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

 

Kan. 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

 

Kan. 874 -

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.


OSOBY, KTÓRYM NALEŻY UDZIELIĆ LUB ODMÓWIĆ POGRZEBU KOŚCIELNEGO

 

Kan. 1183 -

§ 1. Co do pogrzebu, katechumeni są zrównani z wiernymi.

 

§ 2. Ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem.

 

§ 3. Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na pogrzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza; chyba że się ustali, iż mieli przeciwną wolę.

 

Kan. 1184 -

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

 

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.

 

Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.

 

 

Zmieniony ( 14.10.2017. )
 
Informacje
Historia
Porządek Mszy Św.
Nabożeństwa
Kapłani
Terytorium
Kancelaria
Ogłoszenia
Intencje
Świetlica
Świetlica
Grupy parafialne
Caritas
Wspólnota Krwi
Żywy różaniec
Ministranci
Bierzmowanie
Listy kandydatów
Informacje

Top!